Renovering pågår!

Snabbfixanden är i full gång och snart är hela lokalen färdigmålad. Så snart färgen torkat är det fritt fram för alla hyresgäster att parkera. Än finns det platser kvar, så passa på att säkra förvaringen för din ögonsten! Kontakta oss här.

Ny och bättre belysning behövs, som synes. Det blir nästa steg i renoveringen. Sedan börjar inköpsresorna för inredningen.

Planering pågår!

Planering för lokalutformning och utrustning pågår för fullt. 1 oktober får vi tillträde till lokalen och då blir det först en snabbfix inför vinterförvaringen. Under vintern fortsätter sedan inredning och tillsnyggning inför mc-garagets verkliga syfte – att erbjuda ett smidigt sätt att utöva sin hobby.

Det här är vad vi har att arbeta med:

Planritning för mcförvaring

Bilder kommer framöver.

Hemsida skapad

Norrköpings mc-garage har en hemsida!

Den kommer att fyllas på efterhand. Så småningom kommer lite sociala medier också, för att ni lättare ska kunna ha koll på när det händer saker.