Planering pågår!

Planering för lokalutformning och utrustning pågår för fullt. 1 oktober får vi tillträde till lokalen och då blir det först en snabbfix inför vinterförvaringen. Under vintern fortsätter sedan inredning och tillsnyggning inför mc-garagets verkliga syfte – att erbjuda ett smidigt sätt att utöva sin hobby.

Det här är vad vi har att arbeta med:

Planritning för mcförvaring

Bilder kommer framöver.