Renovering pågår!

Snabbfixanden är i full gång och snart är hela lokalen färdigmålad. Så snart färgen torkat är det fritt fram för alla hyresgäster att parkera. Än finns det platser kvar, så passa på att säkra förvaringen för din ögonsten! Kontakta oss här.

Ny och bättre belysning behövs, som synes. Det blir nästa steg i renoveringen. Sedan börjar inköpsresorna för inredningen.