Mekplatser

Det har inte varit någon efterfrågan på mekplatser för motorcyklar. Däremot har det varit stor efterfrågan på uppställningsplatser, så nu är alla mekplatser omvandlade till vanliga parkeringar (förutom ett hörn som redan varit uthyrt ett tag). Det betyder att fler får plats med sin hoj. Välkommen inför vintern!